Informacione

Lista e institucioneve

LISTË E INTITUCIONEVE/ ORGANIZMAVE TË LIDHURA  ME SPITALIN RAJONAL VLORË

Ligji per Barnat

Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë rregullat për fabrikimin, importimin, eksportimin, 
tregtimin, përdorimin dhe kontrollin e cilësisë së barnave që përdoren për njerëzit në 
Republikën e Shqipërisë.

Ligji per Urdhrin e Mjekeve

Faqa zyrtare per Urdhrin e Mjekeve ne Republiken e Shqiperise.                                                                                                        Ketu mund te merrni informacionin e nevojshem:

http://www.urdhrimjekeve.org.al/

Karta Shqiptare e te Drejtave te Pacientit

1- E drejta për Masat Parandaluese
Çdo pacient ka Të drejtën e një shërbimi të duhur me qëllim parandalimin e sëmundjeve.
Shërbimet shëndetësore kanë për detyrë ndërgjegjësimin e njerëzve, duke garantuar 
procedurat shëndetësore në intervale të rregullta kohore, falas për grupe popullatash në
rrezik, ku rezultatet e kërkimeve shkencore dhe novacioneve teknologjike të jenë të
vlefshme për të gjithë.

Orari i shërbimeve në Spitalin Rajonal Vlore

Kryerja e vizitave te familjareve paradite ora 11:00 - 12:00 dhe mbasdite 19:00 - 20:00 (Për pacientët e shtruar në spital të cilët kanë nevojë për një përkujdesje të vecantë, një prej familjarëve të tyre do të pajiset me leje nga shefi i pavionit.)

Qytetarët që do të kryejnë vizita tek mjekët janë të lutur të pajisen me faturë që në momentin e parë që hyjnë në ambientet spitalore dhe tu drejtohen fillimisht tek recepsioni. Ky faturim bëhet në bazë të vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë mbi “ Sistemin e Referimit”.

Dokumentacioni i nevojshem per kryerjen e vizites:

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657