Qellimi

Qellimi i Spitalit Rajonal Vlore eshte te permiresoj shendetin duke ju gjendur sa me prane komuntietit me cilesi te larte dhe me nje standart te ri ne kujdesin shendetesor.

Sherbimi shendetesor i ofrohet gjithe komunitetit me mjeket specialist te ketij spitali.

Mjeket tane marrin pjese ne aktivitete mjeksore kombetare dhe nderkombetare.  Shume prej tyre kane mbaruar studimet per master dhe  me titull Doktor i Shkencave  Mjekesore Drejtore Brunilda Mersini.

 

VIZIONI

Vizioni I ketij spitali eshte rritja e besueshmerise se komunitetit, permiresimi i sherbimit shendetesor si dhe zhvillimi,vleresimi dhe perdorimi i teknikave te reja nga nje staf me vlera te larta mjekesore dhe shkencore.

 

OBJEKTIVAT

Permiresimi i mbjenteve spitalore dhe pajisja me aparatura te reja ne sherbim te komunitetit.

Zbatimin e protokolleve te mjekimit dhe kodit te etikes.

Kualifikimin professional te personelit mjekesor.

Zgjerimin e games se sherbimeve ne spital duke arritur standartet europiane.

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657