Spitali rajonal në Vlorë kërkon ndërhyrje në infrastrukturën e brendshme

Spitali rajonal në Vlorë kërkon ndërhyrje në infrastrukturën e brendshme.

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657