Inagurimi i pajisjeve te reja ne Laboratorin e Spitalit Rajonal Vlore

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657